Hlavná stránka Kontakt Striebro

Očkovanie.org

Vaše zdravie. Vaša rodina. Vaša voľba.

Prečo môžeme rozhodovať o štáte, ale nie o vlastnom zdraví a zdraví svojich detí?
Je medicína na takej vysokej úrovni, aby mohla rozhodovať o nás bez nás?
Sú zodpovedné autority skutočne zodpovedné?

Očkovanie.org

informácie o očkovaní

Snahou týchto stránok je poskytovať čitateľom logicky a fakticky podložené informácie o témach súvisiacich s očkovaním, s cieľom podporovať informovanosť a vedomé rozhodovanie v oblasti zdravia u širokej verejnosti.

Články sú väčšinou zamerané na aspekty očkovania, ktoré širokej verejnosti nie sú známe a kde zo strany určitých záujmových skupín existujú tlaky, aby táto neinformovanosť pretrvávala.

Vo všeobecnosti sú články písané stručným spôsobom, s tým, že podrobnejšie informácie, zdôvodnenia tvrdení a odkazy na zdroje sú k dispozícii po kliknutí na symbol otáznika .

Odporúčané knihy o očkovaní (v češtine)

Gergard Buchwald: Očkování - obchod se strachem.
Martin Hirte: Očkování pro a proti.
Randall Neustaedter: Problémy s očkováním.

Našim úsilím je informovať komplexne a objektívne, a preto privítame každú vecnú diskusiu, kritiku, vaše postrehy a osobné skúsenosti s očkovaním. Kontaktný formulár nájdete tu.

22. január 2011 (posledná aktualizácia)

PETÍCIA za slobodnú voľbu v očkovaní

podľa Listiny základných práv a slobôd, čl. 18 a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve

Stránka Očkovanie.org podporuje petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní, ktorá si kladie za cieľ:

  • Zmenu povinného očkovania na dobrovoľné (ako je to v mnohých iných vyspelých krajinách západnej Európy), naďalej bezplatné a dostupné všetkým, ktorí oň prejavia záujem.
  • Dodržiavanie Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, ratifikovaného SR s platnosťou od 1.9.1999, zaručujúceho právo na ochranu zdravia a dodržiavanie podmienky informovaného súhlasu pri zákrokoch v oblasti zdravia.
  • Dodržiavanie čl. 24 Ústavy SR o slobode myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery, ktorý považujeme za porušený neinformovaním občanov o zložení vakcín, ktoré môžu obsahovať nervové jedy, ťažké kovy, rakovinotvorné látky, geneticky manipulované organizmy ako aj tkanivá tiel umelo potratených detí.

Plný text petície za slobodu voľby v očkovaní (kliknúť).
Tretiu stranu petície je potrebné vytlačiť, vyplniť povinné údaje, podpísať a poslať poštou na adresu uvedenú v dokumente.
Ďalšie informácie o petícii nájdete na webstránkach organizátora petície: http://ockovanie.webnode.sk