Hlavná stránka Kontakt Mapa stránok

Očkovanie.org

Vaše zdravie. Vaša rodina. Vaša voľba.

Prečo môžeme rozhodovať o štáte, ale nie o vlastnom zdraví a zdraví svojich detí?
Je medicína na takej vysokej úrovni, aby mohla rozhodovať o nás bez nás?
Sú zodpovedné autority skutočne zodpovedné?

Pneumokokové ochorenia

vakcíny, ich účinnosť, nežiadúce účinky.

Streptococcus pneumoniae, alebo pneumokok, je baktéria, ktorá môže spôsobiť široké spektrum ochorení od ľahkého nachladnutia cez infekciu ucha po ťažký zápal pľúc, infekcie krvného obehu a zápal mozgových blán (meningitídu). Prenáša sa rovnako ako bežné nachladnutie. Keď sa baktéria dostane do organizmu zvyčajne sa zdržuje v oblasti nosa, hrdla, uší a spôsobuje symptómy podobné nachladnutiu, kašeľ alebo bolesť uší. Ojedinele sa dostáva do pľúc, kde vyvoláva príznaky zápalu pľúc (sťažené dýchanie, ťažký kašeľ, horúčku). Veľmi zriedkavo sa baktéria dostáva hlbšie do organizmu a spôsobuje infekciu krvného obehu (vysoká horúčka, letargia) alebo meningitídu (horúčka, silná bolesť hlavy, zvracanie, stuhnutý krk).

Robert W. Sears, M.D., F.A.A.P. "The Vaccine Book", 2007, str. 13

Podľa správy Red Book Report of the Committee on Infectious Diseases publikovanej Americkou pediatrickou akadémiou (American Academy of Pediatrics), pneumokokové infekcie sa s väčšou pravdepodobnosťou vyskytnú u detí, u ktorých existujú predispozície ako nedostatok imunoglobulínov, Hodgkinova choroba, vrodený alebo nadobudnutý deficit imunity (vrátane HIV), nefrotický syndróm, niektoré vírusové infekcie horných dýchacích ciest, porucha činnosti sleziny.

Red Book Report of the Committee on Infectious Diseases, 23rd edition. American Academy of Pediatrics, 1994: 371.

Sú pneumokokové ochorenia liečiteľné?
Áno, sú. Vážnejšie infekcie si vyžadujú hospitalizáciu, kde sa pacientovi po dobu niekoľkých dní podávajú intravenózne antibiotiká. Zápal pľúc (pneumónia) sa často lieči pomocou orálnych antibiotík, rovnako ako ľahšie infekcie.

Robert W. Sears, M.D., F.A.A.P. "The Vaccine Book", 2007, str. 16

Pneumokokové vakcíny
Pneumokoková baktéria má 90 rôznych kapsulárnych typov (séroskupín), ktoré majú na ľudský organizmus rozličné účinky.
V súčasnosti u nás existujú dve vakcíny - Pneumo 23 a Prevenar (v USA sa predávajú pod názvami "Pneumovax" a "Prevnar")

Physician's Desk Reference (PDR); 53rd Edition, Medical Economics: Montvale, NJ. 1999, str. 1524 a 1861.

Vakcína obsahujúca 23 sérotypov pneumokokovej baktérie (Pneumo 23) je dostupná dlhé roky. Odporúča sa seniorom a „vysoko rizikovej skupine“ detí nad dva roky, a to napriek tomu, že štúdie preukázali jej neúčinnosť pri prevencii pneumokokových infekcií.

Physician's Desk Reference (PDR); 53rd Edition, Medical Economics: Montvale, NJ. 1999, str. 1534.

Tiež z údajov od výrobcu vakcíny (príbalový leták na www.nobel.sk).
Forrester, H.L., et al. “Inefficacy of pneumococcal vaccine in a high-risk population." American Journal of Medicine, 1987; 83:425-30.

Simberkoff, M.S., et al. "Efficacy of pneumococcal vaccine in high-risk patients: results of a Veterans Administration cooperative study." New England Journal of Medicine, 1986; 315:1318-27.

"Pneumococcal vaccines ineffective." Utah Vaccine Awareness Coalition, December 2000, Vol.2, No. 3., str. 6.

V roku 2000, americká FDA schválila novú vakcínu – Prevnar® alebo PCV7 (u nás Prevenar) – pre 23-mesačné deti a mladšie. Je v nej obsiahnutých 7 sérotypov z odhadovaných 90 rôznych pneumokokových typov a podáva sa v štyroch dávkach začínajúc v druhom mesiaci života.

Aká účinná je vakcína Prevenar?
Predbežná účinnosť pneumokokovej 7-valentnej konjugovanej vakcíny (Prevenar) bola posudzovaná na základe štúdie, v ktorej boli dojčatá očkované touto novou vakcínou porovnávané s dojčatami očkovanými inou vakcínou.
Riadna kontrolovaná štúdia, kde by boli porovnávané dojčatá očkované pneumokokovou vakcínou s neočkovanými dojčatami sa nikdy neuskutočnila. Dá sa povedať, že je takmer nemožné určiť do akej miery je pneumokoková vakcína účinná, pretože jej účinnosť je ohraničená len na ochranu pred 7 typmi obsiahnutými vo vakcíne. Táto vakcína neposkytuje ochranu voči pneumokokovým ochoreniam, ktoré sú spôsobené zvyšnými desiatkami typov Streptococcus pneumoniae.

Black, S., Shinefield, H. et al. "Efficacy, safety and immunogenicity of heptavalent pneumococcal conjugate vaccine in children. Northern California Kaiser Permanente vaccine Study Center Group. Pediatric Infectious Disease Journal, March 2000;19(3): 187-95.

Black S., Shinefield, H., et al. "Efficacy of heptavalent conjugate pneumococcal vaccine (Lederle Laboratories) in 37,000 infants and children.' Results of the Northern California Kaiser Permanente Efficacy Trial. 36th ICAAC, San Diego, CA. September 24-27, 1998.

Veľká štúdia uskutočnená po rokoch od zavedenia vakcíny v USA preukázala pokles počtu prípadov pneumokokových infekcií v cieľovej skupine detí mladších ako dva roky o 69% (zo 188 prípadov na 100 000 detí, na 59 prípadov na 100 000 detí; údaje za rok 2001 porovnávané voči roku 1999), čo pri vylúčení pôsobenia iných faktorov hovorí v prospech účinnosti vakcíny.

Whitney CG, Farley MM, Hadler J, et al (May 2003). "Decline in invasive pneumococcal disease after the introduction of protein-polysaccharide conjugate vaccine". New England Journal of Medicine 348 (18): 1737–46

Následne sa však objavil šokujúci vývoj, kedy sérotypy obsiahnuté vo vakcíne začali ustupovať z obehu a zaznamenal sa prudký nárast pneumokokových typov, ktoré vo vakcíne nie sú obsiahnuté, a voči ktorým je vakcína neúčinná. Takýto scenár je veľký dôvodom na pozastavenie sa nad globálnou logikou očkovania ako prostriedku predchádzania infekčným ochoreniam.
Najnovšia štúdia ukázala, že až 96% ťažkých prípadov pneumokokových ochorení v detskom lekárskom centre v Dallase bolo spôsobených pneumokokovými typmi, ktoré sa vo vakcíne nenachádzajú.

Messina, A. et al., "Impact of the pneumococcal conjugate vaccine on serotype distribution and antimicrobial resistance of invasive Streptococcus pneumoniae isolates in Dallas, TX, children from 1999 through 2005" Pediatric Infectious Disease Journal 2007; 26:461-467

Farrell DJ, Felmingham D, et al. "Non-susceptibility trends and serotype distributions among Streptococcus pneumoniae from community-acquired respiratory tract infections and from bacteraemias in the UK and Ireland, 1999 to 2007." J Antimicrob Chemother. 2008 Nov;62 Suppl 2:ii87-95.

Critchley et al., "Prevalence of Serotype 19A Streptococcus pneumoniae among Isolates from U.S. Children in 2005-2006 and Activity of Faropenem", Antimicrob. Agents Chemother. 2008;52:2639-2643.

Na nežiadúce trendy v súvislosti s nasadením vakcíny Prevenar poukázala aj nedávno publikovaná americká štúdia, ktorá zaznamenala nárast prípadov ťažko liečiteľných a neliečiteľných prípadov akútneho zápalu stredného ucha práve u detí, ktoré dostali vakcínu Prevenar. Mnohé ďalšie štúdie tiež zaznamenávajú nárast vysoko rezistentných typov Streptococcus pneumoniae, voči ktorým sú neúčinné všetky v súčasnosti používané antibiotiká.

Pichichero et al. "Pathogens Causing Recurrent and Difficult-to-Treat Acute Otitis Media, 2003-2006", Clinical Pediatrics, 2008;47:901-906.

Pichichero et al. "Emergence of a Multiresistant Serotype 19A Pneumococcal Strain Not Included in the 7-Valent Conjugate Vaccine as an Otopathogen in Children", JAMA. 2007;298:1772-1778.

Eiland, L. S., "Increasing Prevalence of Pneumococcal Serotype 19A Among US Children", Journal of Pharmacy Practice 21: 356-362

Ongkasuwan, J. et al. "Pneumococcal Mastoiditis in Children and the Emergence of Multidrug-Resistant Serotype 19A Isolates.", 2008, Pediatrics 122: 34-39

Jacobs, M. R., Good, C. E., Beall, B., Bajaksouzian, S., Windau, A. R., Whitney, C. G. (2008). Changes in Serotypes and Antimicrobial Susceptibility of Invasive Streptococcus pneumoniae Strains in Cleveland: a Quarter Century of Experience. J. Clin. Microbiol. 46: 982-990

Aká bezpečná je vakcína Prevenar?
Štandardné nežiadúce účinky sa vyskytujú asi v 20% prípadov. Počas prvých dvoch rokov používania vakcíny v USA bolo podaných 32 miliónov dávok a nahlásených 4154 nežiadúcich reakcií, z toho približne 600 bolo vážnych, 112 prípadov bolo smrteľných. V porovnaní s inými vakcínami sa pri vakcíne Prevenar vyskytuje vyšší počet prípadov febrilných kŕčov ako pri iných vakcínach.
Treba poznamenať, že skutočný počet nežiadúcich reakcií môže byť až 100-násobne vyšší, keďže nahlasované sú v priemere jedno až tri percentá prípadov.

Robert P. Wise, MD, MPH et al. "Postlicensure Safety Surveillance for 7-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine", JAMA. 2004;292:1702-1710.

Toxický hliník
Hliník sa považuje za neškodný pokiaľ sa do tela dostane orálne, pretože telo ho neabsorbuje. Pokiaľ je však podaný injekčne, obchádzajú sa všetky ochranné mechanizmy tráviaceho traktu a hliník tak cirkuluje v tele a ukladá sa v tkanivách. Podľa dokumentov na stránke www.fda.gov „výskumy ukázali, že u pacientov so zníženou funkciou obličiek, vrátane predčasne narodených detí, ktorým bola parenterálne (mimo tráviaceho traktu) podaná vyššia úroveň hliníka ako 4-5 mikrogramov na 1kg tela za deň, sa hliník hromadí v množstvách, ktoré sú toxické pre centrálny nervový systém a kosti. K hromadeniu hliníka v ľudskom tkanive môže dochádzať aj pri nižších množstvách. Pre drobného novorodenca by toxická dávka predstavovala 10-20 mikrogramov a pre dospelého jedinca okolo 350 mikrogramov.“
Vakcína Prevnar ho obsahuje 125 mikrogramov!

19. november 2008