Hlavná stránka Kontakt Mapa stránok

Očkovanie.org

Vaše zdravie. Vaša rodina. Vaša voľba.

Prečo môžeme rozhodovať o štáte, ale nie o vlastnom zdraví a zdraví svojich detí?
Je medicína na takej vysokej úrovni, aby mohla rozhodovať o nás bez nás?
Sú zodpovedné autority skutočne zodpovedné?

Vírus a vakcína

jeden skutočný príbeh

Keď vojdete do domu Michaela and Rahphaely Horwinovcov v San Diegu, okamžite vám udrú do očí početné fotografie ich syna Alexandra. Na niektorých je Alexander zachytený ešte ako rozkošné bábätko, na iných ako šťastné batoľa. Avšak dojem sa zmení, keď si všimnete detskú izbu. Skutočne, v celej miestnosti nie je nič, čo by ste očakávali od detskej izby. Je plná počítačov, kníh, poznámkových blokov s množstvom medicínskych údajov, police sú zaplnené šanónmi. Táto izba rozpráva úplne iný príbeh. Príbeh ich boja s rakovinou.

Alexandrov otec, Michael, vám povie, že to bol šťastný, inteligentný malý chlapec, silný a zdravý. Žil šťastným rodinným životom až do 10. augusta 1998, len dva mesiace po jeho druhých narodeninách. V tento strašný deň lekári u Alexandra diagnostikovali meduloblastóm – bežnejší typ detskej rakoviny mozgu.

Alexander bol na operačnom stole dvakrát. Spolu na ňom strávil viac ako 16 hodín, no celý nádor sa podarilo odstrániť. Toto však nebol ten šťastný koniec, v aký dúfali jeho rodičia. Doktori im totiž oznámili, že ak Alexander nepodstúpi chemoterapiu, nádor sa môže vrátiť. Nasledoval rapídny úpadok Alexanderovho zdravia. Chemoterapia mu spôsobila vážne vedľajšie účinky, vypadali mu vlasy a jeho pokožka zbledla. Nasledovali dlhé týždne, počas ktorých Alexander chradol a jeho rodičia cítili, že sú svedkami pomalého mučenia a zabíjania svojho vlastného dieťaťa.

31. január 1999 bol tým smutným dňom, kedy Alexander zomrel. Žiaľ jeho rodičov bol nesmierny. Tri série chemoterapie mu, podľa nich, viac uškodili než pomohli, ale najpálčivejšia otázka bola: Ako môže zjavne zdravé dieťa ako Alexander z ničoho nič dostať rakovinu?

Horwinovci začali pátrať po príčine Alexandrovho mozgového nádoru. Ukázalo sa, že životné prostredie bolo v poriadku, strava bola taktiež zdravá. Alexander mal na svoj vek primeranú váhu aj výšku a v rodinnej histórii sa rakovina nevyskytla.

Ďalším logickým krokom bolo úplné preverenie Alexandrovej zdravotnej histórie. Bola mu podaná séria bežných očkovacích látok, aké sa podávajú deťom v jeho veku. Nevnímali to ako niečo nezvyčajné, keďže očkovanie detí predstavuje veľkú časť všeobecnej zdravotnej starostlivosti, ktorá má slúžiť ako prevencia pred mnohými zdraviu nebezpečnými ochoreniami. Horwinovci však boli stále skeptickí a hľadali ďalej.

Ukázalo sa, že ich pediater im zamlčal množstvo informácii. Zistili, že vakcíny často obsahujú stopy toxických chemikálií pochádzajúcich z výroby, alebo konzervačné látky. Taktiež prišli nato, že vakcíny môžu byť kontaminované živými organizmami, ktoré pochádzajú z tkanív zvierat použitých pri výrobe. Popri iných, bol Alexander zaočkovaný povinnou poliovakcínou. Horwinovci zistili, že v období medzi päťdesiatymi a šesťdesiatymi rokmi minulého storočia bola táto vakcína kontaminovaná opičím vírusom – len v samotných USA bolo kontaminovaných niekoľko miliónov dávok. Laboratórne výskumy neskôr dokázali, že tento vírus môže spôsobovať rakovinu rôznych typov, vrátane rakoviny mozgu.

Štúdie tvrdili, že dotyčná vakcína už v posledných rokoch vírus neobsahovala, ale Horwinovci mali pochybnosti. Čo ak bol tento vírus prítomný aj vo vakcíne, ktorú podali ich synovi? Ich pátranie ich doviedlo až k dverám Michaela Carboneho na Univerzitnej škole medicíny v Loyole. Michael Carbone je vedúci odborník na pôvodný vírus a objavil ho v istej forme ľudskej rakoviny pľúc.

V roku 1999 Horwinovci Carboneho kontaktovali so žiadosťou o pomoc, ten však odmietol, najmä kvôli vysokým výdavkom potrebným na testovanie. Neskôr im Carbone vyhovel a rozhodol sa urobiť molekulárne testy na vlastné náklady. Výsledky testov odhalili, že v Alexandrových nádorových bunkách bol prítomný opičí vírus. Avšak pupočníková krv, ktorá mu bola odobratá hneď po narodení, tento vírus neobsahovala, čo naznačovalo, že Alexander bol vírusu vystavený až po narodení. Testovaní na prítomnosť opičieho vírusu boli aj obaja rodičia – a ani jeden nebol pozitívny. Tieto testy poskytli ďalšie indície, ktoré naznačovali, že infekciu spôsobila polio vakcína.

Táto vakcína bola podaná stovkám miliónov ľudí v USA, Kanade a Európe. Vírus, ktorý obsahovala bol nazvaný SV40 – neškodne znejúci názov. Podobne ako HIV, SV40 bol na človeka prenesený z opice - pochádza totiž z opičích obličiek, použitých pri výrobe očkovacích látok. V roku 1960, výskumníci podali vakcínu laboratórnym zvieratám, pričom výsledky boli alarmujúce: ukázalo sa, že polio vakcína môže vyvolať široké spektrum rakovinových ochorení.

Medicínske autority sa toto zistenie rozhodli utajiť, aby sa vyhli všeobecnej panike a zašli tak ďaleko, že kontaminovanú vakcínu dokonca ani nestiahli z obehu. Keď sa jedna výskumníčka pracujúca pre americkú vládu odvážila o kontaminácii hovoriť, potrestali ju.

V roku 1963 sa urobila štúdia, na základe ktorej sa usúdilo, že SV40 nespôsobuje zvýšené riziko rakoviny. Na základe tejto jedinej štúdie bol nasledujúcich 30 rokov vírus SV40 takmer úplne ignorovaný, keďže sa nepovažoval za ohrozenie života.

Fraumeni, J.F., Ederer, F., Miller, R. "An Evaluation of the Carcinogencity of Simian Virus 40 in Man." JAMA 185(9):713-718 (1963)

Carbone konštatuje, že prehliadať vírus SV40 takú dlhú dobu bolo obrovskou chybou. Po desiatich rokoch intenzívneho výskumu konkrétne povedal:

"Niet najmenších pochybností, že vírus SV40 je pre ľudí karcinogénny. SV40 je rozhodne niečo, čo vo svojom tele nechcete mať."

Jeho tvrdenie dnes podporujú desiatky štúdií skúmajúce súvislosť vírusu SV40 a rakoviny u ľudí.

Weiner, L. P., et al. "Isolation of Virus Related to SV40 from Patients with Progressive Multifocal Leukoencephalopathy." New England Journal of Medicine 286(8):385-389 (Feb. 24, 1972).

Weiner, L. P., et al. "Further Studies of a Simian Virus 40-Like Virus Isolated from Human Brain," Journal of Virology 10:147-149 (1972).

Sack, G. H. et al. "The Nucleic Acid of an SV40-Like Virus Isolated from a Patient with Progressive Multifocal Leukoencephalopathy." Virology 51:345-350 (1973).

Santoli, D., et al. "Establishment of Continuous Multiple Sclerosis Brain Cultures after Transformation with PML-SV40 Virus." Journal of the Neurological Sciences, 24:385-390 (1975).

Soriano, F., Shelburne, C. E., and Gokeen, M. "Simian Virus 40 in a Human Cancer." Nature 249:421-424 (1974).

Weiss, A. F., et al. "Simian Virus 40-Related Antigens in Three Human Meningiomas with Defined Chromosome Loss." Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 72(2): 609-613 (1975).

Brandner, G., et al. "Isolation of Simian Virus 40 from a Newborn Child." Journal of Clinical Microbiology 5(2):250-252 (1977).

Tabuchi, K., et al. "Screening of Human Brain Tumors for SV40-related T Antigen." International Journal of Cancer 21:12-17 (1978).

Meinke, W., Goldstein, D. A., and Smith, R. A. "Simian Virus 40-Related DNA Sequences in a Human Brain Tumor." Neurology 29:1590-4 (1979).

Scherneck, S., et al. "Isolation of a SV40-like Papovavirus from a Human Glioblastoma." International Journal of Cancer 24:523-531 (1979).

Krieg, P., et al. "Episomal Simian Virus 40 Genomes in Human Brain Tumors." Proceeding of the National Academy of Sciences, USA 78: 6446-6450 (1981).

Scherneck, S., et al. "Isolation of a SV-40-Like Virus from a Patient with Progressive Multifocal Leukoencephalopathy." Acta Virologie 25(4): 191-198 (1981).

Ibelgaufts, H., and Jones, K. W. "Papovavirus-Related RNA Sequences in Human Neurogenic Tumors." Acta Neuropathologica 56:118-122 (1982).

Stoian, M., et al. "Investigations on the Presence of Papovavirus in Certain Forms of Human Cancer. Note 2. Brain Tumors." Revue Roumaine de Medicine-Virologie 35:127-132 (1984).

Krieg, P., and Scherer, G. "Cloning of SV40 Genomes from Human Brain Tumors." W-j rology 138:336-340 (1984).

de Fromentel, C, et al. "Epithelial HBL-100 Cell Line Derived from Milk of an Apparently Healthy Woman Harbours SV40 Genetic Information." Experimental Cell Research 160: 83-94 (1985).

Bravo, M. P., et al. "Antibodies to Simian Vacuolating Virus 40 in Bladder Cancer Patients." Urologica Internationalis 42(6)-.427-430 (1987).

Bravo, M. P., and Del Rey-Calero, J. "Association between the Occurrence of Antibodies to Simian Vacuolating Virus and Bladder Cancer in Male Smokers." Neoplasma 35(3): 285-288 (1988).

Martin, J. D. "Regulatory Sequence of SV40 Variants Isolated from Patients with Progressive Multifocal Leukoencephalopathy." Virus Research l4(l):85-94 (1989).

Geissler, E. "SV40 and Human Brain Tumors." Melnick JL (ed): Progress in Medical Virokg (Basel, Karger), 37:211-222 (1990).

Bergsagel, D. J., Finegold, M. J., Butel, J. S. Kupsky, W. J., and Garcea, R. L. "DNASe-j quences Similar to Those of Simian Virus 40 in Ependymomas and Choroid Plexus Tumors of Childhood." New England Journal of Medicine 326:988-993 (1992).

Carbone, M., Pass, H. I., Rizzo, P., Marinetti, M., Di Muzio, M., Mew, D. J. Y., Levine, A. S., and Procopio, A. "Simian Virus 40-Like DNA Sequences in Human Pleural Mesothelioma." Oncogene 9:1781-1790 (1994).

Lednicky, J. A., Garcea, R. L., Bergsagel, D. J., and Butel, J. S. "Natural Simian Virus 40 Strains Are Present in Human Choroid Plexus and Ependymoma Tumors." Virobg. 212:710-717 (1995).

Pepper, C, Jasani, B., Navabi, H., Wynford-Thomas, D., and Gibbs, A. R. "Simian Virus 40 Large T Antigen (SV40LTAg) Primer Specific DNA Amplification in Human Pleural Mesothelioma Tissue." Thorax 51:1071-1076 (1996).

Carbone, M., Rizzo, P., Procopio, A., Giuliano, M., Pass, H. I., Gebhardt, M. C, Mangham, C, et al. "SV40-Like Sequences in Human Bone Tumors." Oncogene 13:527-535 (1996).

Martini, F., Iaccheri, L., Lazzarin, L., Carinci, P., Corallini, A., Gerosa, M., et al. "SV40 Early Region and Large T Antigen in Human Brain Tumors, Peripheral Blood Cells, and Sperm Fluids from Healthy Individuals." Cancer Research 56:4820-4825 (1996).

Carbone, M., Rizzo, P., Grimley, P. M., Procopio, A., Mew, D. J, Y., Shridhar, V., et al. "Simian Virus-40 Large-T Antigen Binds p53 in Human Mesotheliomas." Nature Medicine 3:908-912 (1997).

DeLuca, A., Baldi, A., Esposito, V., Howard, C. M., Bagella, L., Rizzo, P., et al. "The Retinoblastoma Gene Family pRb/pl05, pi07, pRb2/pl30 and Simian Virus-40 Large T-Antigen in Human Mesotheliomas." Nature Medicine 3:913-916 (1997).

Lednicky, J. A., Stewart, A. R., Jenkins, J. J., Finegold, M. J., and Butel, J. S. "SV40 DNA in Human Osteosarcomas Shows Sequence Variation among T-Antigen Genes." International Journal of Cancer 72:791-800 (1997).

Suzuki, S. O., Mizoguchi, M., and Iwaki, T. "Detection of SV40 T Antigen Genome in Human Gliomas." Brain Tumor Pathology 14:125-129 (1997).

Stewart, A. R., Lednicky, J. A., and Butel, J. S. "Sequence Analyses of Human Tumor-Associated SV40 DNAs and SV40 Viral Isolates from Monkeys and Humans." Journal of Neurovirology 4:182-193 (1998).

Pass, H. I., Donington, J. S., Wu, P., Rizzo, P., Nishimura, M., Kennedy, R., and Carbone, M. "Human Mesotheliomas Contain the Simian Virus-40 Regulatory Region and Large Tumor Antigen DNA Sequences. Journal of Thoracic Cardiovascular Surgery 116:854-859 (1998).

Pacini, F., Vivaldi, A., Santoro, M., Fedele, M., Fusco, A., Romei, C, et al. "Simian Virus 40-Like DNA Sequences in Human Papillary Thyroid Carcinomas." Oncogene 16:665-669 (1998).

Mendoza, S. M., Konishi, T, and Miller, C. W. "Integration of SV40 in Human Osteosarcoma DNA." Oncogene 17:2457-2462 (1998).

Griffiths, D. J., Nicholson, A. G., and Weiss, R. A. "Detection of SV40 Sequences in Human Mesothelioma." Developments in Biological Standards 94:127-136 (1998).

Galateau-Salle, F., Bidet, P. H., Iwatsubo, Y., Gennetay, E., Renier, A., Letourneux, M., et al. "SV40-Like DNA Sequences in Pleural Mesothelioma, Bronchopulmonary Carcinoma, and Non-malignant Pulmonary Diseases." Journal of Pathology XiA-.l'il-lVJ (1998).

Procopio, A., Marinacci, R., Marinetti, M. R., Strizzi, L., Paludi, D., Iezzi, T., et al. "SV40 Expression in Human Neoplastic and Non-neoplastic Tissues: Perspectives on Diagnosis, Prognosis and 'ITierapy of Human Malignant Mesothelioma." Development in Biological Standards 94:361-367 (1998).

Mutti, L., De Luca, A., Claudio, P. P., Convertino, G., Carbone, M., and Giordano, A. "Simian Virus 40-like DNA Sequences and Large-T Antigen-Retinoblastoma Family Protein pRb2/pl30 Interaction in Human Mesothelioma." Developments in Biological Standards 94:47-53 (1998).

Testa, J. R., Carbone, M., Hirvonen, A., Khalili, K., Krynska, B., Linnainmaa, K, et al. "A Multi-institutional Study Confirms the Presence and Expression of Simian Virus 40 in Human Malignant Mesotheliomas." Cancer Research 58:4505-4509 (1998).

Martini, F., Dolcetti, R., Gloghini, A., Iaccheri, L., Carbone, A., Boiocchi, M., et al. 'Simian-Virus-40 Footprints in Human Lymphoproliferarive Disorders of HIV- and HIV+ patients." International Journal of Cancer 78:669-674 (1998). Jafar, S., Rodriquez-Barradas, M., Graham, D. Y., and Butel, J. S. "Serological Evidence of SV40 Infections in HIV-infected and HIV-Negative Adults." Journal of Medical Virology 54:276-284 (1998).

Pass, H. I., Donington, J. S., Wu, P., Rizzo, P., Nishimura, M., Kennedy, R., et al. "Human Mesotheliomas Contain the Simian Virus-40 (SV40) Regulatory Region and Large Tumor (T) Antigen DNA Sequences." Journal of Cardiothoracic Surgery 116:854-859 (1998).

Hirvonen, A., Mattson, K., Karjalainen, A., Ollikainen, T., Tammilehto, L, Hovi, T., et a]. "Simian Virus 40 (SV40)-Like DNA Sequences Not Detectable in Finnish Mesothelioma Patients Not Exposed to SV40-Contaminated Polio Vaccines." Molecular Carcinogenesis 26:93-99 (1999).

Xu, L., Flynn, B. J., Ungar, S., Pass, H. I., Linnainmaa, K., Mattson, K., et al. "Asbestos Induction of Extended Lifespan in Normal Human Mesothelial Cells: Interindividual Susceptibility and SV40 T Antigen." Carcinogenesis 20:773-783 (1999).

Butel, J. S., Arrington, A. S., Wong, C, Lednicky, J. A., and Finegold, M.J. "Molecular Evidence of Simian Virus 40 Infections in Children." Journal of Infectious Diseases 180: 884-887 (1999).

Butel, J. S., Jafar, S., Wong, C, Arrington, A. S., Opekun, A. R., Finegold, M.J., et al. "Evidence of SV40 Infections in Hospitalized Children." Human Pathology 30:4% (1999).

Krynska, B., Del Valle, L., Croul, S., Gordon, J., Katsetos, C. D., Carbone, M„ et al. "Detection of Human Neurotropic JC Virus DNA Sequences and Expression of the Viral Oncogenic Protein in Pediatric Medulloblastomas." Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 96:11519-11524 (1999).

Rizzo, P., Carbone, M., Fisher, S. G., Matker, C, Swinnen, L., J., Powers, A., et al. "Simian Virus 40 Is Present in Most United States Human Mesotheliomas, but It Is Rarely Present in Non-Hodgkin's Lymphoma." Chest 116:470S-473S (1999).

Huang, H., Reis, R., Yonekawa, Y., Lopes, J. M., Kleihues, P., Ohgaki, H. "Identification in Human Brain Tumors of DNA Sequences Specific for SV40 Large T Antigen." Brain Pathology 9: 33-44 (1999).

Dhaene, K., Verhulst, A., and Van Marck, E. "SV40 Large T-Antigen and Human Pleural Mesothelioma." Virchows Archiv A, Pathological Anatomy and Histopathology 435:1-7 (1999).

Mayall, F. G., Jacobson, G., and Wilkins, R. "Mutations of p53 Ggene and SV40 Sequences in Asbestos Associated and Non-Asbestos-Associated Mesotheliomas." Journal of Clinical Pathology 52: 291-293 (1999).

Zhen, H. N., Zhang, X., Bu, X. Y., Zhang, Z. W., Huang, W. J., Zhang, P., et al. "Expression of the Simian Virus 40 Large Tumor Antigen (Tag) and Formation of Tag-p53 and Tag-pRb Complexes in Human Brain Tumors." Cancer 86:2124-2132 (1999).

Waheed, I., Guo, Z. S., Chen, A., Weiser, T. S., Nguyen, D. M„ and Schrump, D. S. "Antis-ense to SV40 Early Gene Region Induces Growth Arrest and Apoptosis in T-Antigen-Positive Human Pleural Mesothelioma Cells." Cancer Research 59:6068-6073 (1999).

Shivapurkar, N., Wiethege, T., Wistubu. I. I., Salomon, E., Milchgrup, S., Muller, K. M., et al. "Presence of Simian Virus 40 Sequences in Malignant Mesotheliomas and Mesothelial Cell Proliferations." Journal of Cell Biochemistry 76:181-188 (1999).

Orengo, A. M., Spoletini, L., Procopio, A., Favoni, R. E., De Cupis, A., Ardizzoni, A., et al. "Establishment of Four New Mesothelioma Cell Lines: Characterization by Ultras-tructural and Immunophenorypic Analysis." European Respiratory Journal 13:527-534 (1999).

Ramael, M., Nagels, J., Heylen, H., De Schepper, S., Paulussen, J., De Maeyer, M., et al. "Detection of SV40-Like Viral DNA and Viral Antigens in Malignant Pleural Mesothelioma." European Respiratory Journal 14:1381-1386 (1999).

Shivapurkar, N., Wiethege, T, Wistubu, I. I., Milchgrub, S., Muller, K. M., and Gazdar, A. F. "Presence of Simian Virus 40 Sequences in Malignant Pleural, Peritoneal and Noninvasive Mesotheliomas." International Journal of Cancer 85:743-745 (2000).

Weggen, S., Bayer, T. A., von Deimling, A., Reifenberger, G., von Schweinitz, D., Wies-tler, O. D., et al. "Low Frequency of SV40, JC and BK Polyomavirus Sequences in

Human Medulloblastomas, Meningiomas and Ependymomas." Brain Pathology 10:85-92 (2000). Gamberi, G., Benassi, S., Pompetti, F., Ferrari, C, Ragazzini, P., Sollazzo, M. R., et al. "Presence and Expression of the Simian Virus-40 Genome in Human Giant Cell Tumors of Bone." Genes, Chromosomes and Cancer 28:23-30 (2000).

Strizzi, L., Vianale, G., Giuliano, M., Sacco, R., Tassi, F., Chiodera, P., et al. "SV40, JC and BK Expression in Tissue, Urine and Blood Samples from Patients with Malignant and Nonmalignant Pleural Disease." Anticancer Research 20:885-890 (2000).

Emri, S„ Kocagoz, T, Olut, A., Gungen, Y., Mutti, L., and Baris, Y. I. "Simian Virus 40 Is Not a Cofactor in the Pathogenesis of Environmentally Induced Malignant Pleural Mesothelioma in Turkey." Anticancer Research 20:891-894 (2000).

Cristaudo, A., Powers, A., Vivaldi, A., Foddisv, R., Guglielmi, G., Gattini, V, et al. "SV40 Can Be Reproducibly Detected in Paraffin-Embedded Mesothelioma Samples." Anticancer Research 20:895-898 (2000).

Arrington, A. S., Lednicky, J. A., and Butel, J. S. "Molecular Characterization of SV40 DNA in Multiple Samples from a Human Mesothelioma." Anticancer Research 20:879-884 (2000).

Yamamoto, H., Nakayama, T., Murakami, H., Hosaka, T., Nakamata, T., Tsuboyama, T„ et al. "High Incidence of SV40-Like Sequences Detection in Tumour and Peripheral Blood Cells of Japanese Osteosarcoma Patients." British Journal of Cancer 82:1677-1881 (2000).

McLaren, B. R., Haenel, T., Stevenson, S., Mukherjee, S., Robinson, B. W., and Lake, R. A. "Simian Virus (SV) 40-Like Sequences in Cell Lines and Tumour Biopsies from Australian Malignant Mesotheliomas." Australian and New Zealand Journal of Medicine 30:450-456 (2000).

David, H., Mendoza, S., Konishi, T., and Miller, C. W. "Simian Virus 40 Is Present in Human Lymphomas and Normal Blood." Cancer Letters 162:57-64 (2001).

Kouhata, T, Fukuyama, K., Hagihara, N., and Tabuchi, K. "Detection of Simian Virus 40 DNA Sequence in Human Primary Glioblastomas Multiforme." Journal of Neurosurgery 95:96-101 (2001).

Heinsohn, S., Scholz, R. B., Weber, B., Wittenstein, B., Werner, M., Delling, G., et al. "SV40 Sequences in Human Osteosarcoma of German Origin." Anticancer Research 20: 4539-4546 (2000).

Procopio, A., Strizzi, L., Vianale, G., Betta, P., Puntoni, R., Fontana, V, et al. "Simian Virus-40 Sequences Are a Negative Prognostic Cofactor in Patients with Malignant Pleural Mesothelioma." Genes, Chromosomes and Cancer 29:173-179 (2000).

Tognon, M., Martini, F., Iaccheri, L., Cultrera, R., and Contini, C. "Investigation of the Simian Polyomavirus SV40 as a Potential Causative Agent of Human Neurological Disorders in AIDS Patients." Journal of Medical Microbiology (Virology) 50(2): 165-172 (2001).

Malkin, D., Chilton-MacNeill, S., Meister, L. A., Sexsmith, E., Diller, L., and Garcea, R. L. "Tissue-Specific Expression of SV40 in Tumors Associated with the Li-Fraumeni Syndrome." Oncogene 20:4441-4449 (2001).

Cacciotti, P., Libener, R., Betta, P., Martini, F., Porta, C, Procopio, A., et al. "SV40 Replication in Human Mesothelial Cells Induces HGF/Met Receptor Activation: A Model for Viral-Related Carcinogenesis of Human Malignant Mesothelioma." Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 98:12032-12037 (2001).

Toyooka, S., Pass, H. I., Shivapurkar, N., Fukuyama, Y., Maruyama, R., Toyooka, K. O., et al. "Aberrant Methylation and Simian Virus 40 Tag Sequences in Malignant Mesothelioma." Cancer Research 61:5727-5730 (2001).

Kouhata, T., Fukuyama, K., Hagihara, N., and Tabuchi, K. "Detection of Simian Virus 40 DNA Sequence in Human Primary Glioblastomas Multiforme." Journal of Neurosurgery 95:96-101 (2001).

Cacciotti, P., Strizzi, L., Vianale, G., Iaccheri, L., Libener, R., Porta, C., et al. "The Presence of Simian-Virus 40 Sequences in Mesothelioma and Mesothelial Cells Is Associated with High Levels of Vascular Endothelial Growth Factor." American Journal ofRespiratory Ctl! Molecular Biology 26:189-193 (2002).

Shivapurkar, N., Harada, K., Reddy, J., Scheuermann, R. H., Xu, Y., Mckenna, R. W., et I al. "Presence of Simian Virus 40 DNA Sequences in Human Lymphomas." Lancet 359: 851-52 (2002).

Vilchez, R. A., Madden, C. R., Kozinetz, C. A., Halvorson, S. J., White, Z. S., Jorgensen, J. L., and Finch, C. J. "Association between Simian Virus 40 and Non-Hodgkin's Lymphoma." Lancet 359:817-23 (2002).

De Rienzo, A., Tor, M., Sterman, D. H., Aksoy, F., Albelda, S. M., and Testa, J. R. "Detection of SV40 DNA Sequences in Malignant Mesothelioma Specimens from the United States, but Not from Turkey." Journal of Cell Biochemistry 84:455-459 (2002),

Gordon, G. J., Chen, C.-J., Jaklitsch, M. T., Richards, W. G., Sugarbaker, D. J., and Bueno, R. "Detection and Quantification of SV40 Large T-Antigen DNA in Mesothelioma Tissues and Cells Lines." Oncology Reports 9:631-634 (2002).

Baldi, A., Groeger, A. M., Esposito, V., Cassandro, R., Tonini, G., Bartista, T., et al. "Expression of p21 in SV40 Large T Antigen Positive Human Pleural Mesothelioma: Relationship with Survival." Thorax 57:353-356 (2002).

Priftakis, P., Bogdanovio, G., Hjerpe, A., and Dalianis, T. "Presence of Simian Virus 40 (SV40) Is Not Frequent in Swedish Malignant Mesotheliomas." Anticancer Research 22: 1357-1360 (2002).

Leithner, A., Weinhaeusel, A., Windhager, R., Schlegl, R., Waldner, P., Lang, S., et al. "Absence of SV40 in Austrian Tumors Correlates with Low Incidence of Mesothelioma.'' Cancer Biology and Therapy 1:4, 375-379 (2002).

Martinelli, M., Martini, F., Rinaldi, F... Caramanico, L., Magri, E., Grandi, E., et al. "Simian Virus 40 Sequences and Expression of the Viral Large T Antigen Oncoprotein in Human Pleomorphic Adenomas of Parotid Glands. American Journal of Pathology 161:1127-1133 (2002).

Kim, J. Y. H., Koralnik, I. J., Le Fave, M., Segal, R. A., Pfister, L.-A., and Pomeroy, S. L. "Medulloblastomas and Primitive Neuroectodermal Tumors Rarely Contain Polymavirus DNA Sequences." Neuro-Oncology 4:165-170 (2002).

Li, R.-M., Mannon, R. B., Kleiner, D., Tsokos, M„ Bynum, M., Kirk, A. D., et al. "BK Virus and SV40 Co-infection in Polyomavirus Nephropathy." Transplantation 74:1497-1504 (2002).

Vivaldi, A., Pacini, F., Martini, F., Iaccheri. L., Pezzetti, F., Elisei, R., et al. "Simian Virus 40-Like Sequences from Early and Late Regions in Human Thyroid Tumors of Different Histotypes." Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 88(2):892-899 (2003).

Bocchetta, M., Miele, L., Pass, H. I., and Carbone, M. "Notch-1 Induction, a Novel Activity of SV40 Required for Growth of SV40-Transformed Human Mesothelial Cells." Oncogene 22:81-89 (2003).

Dolcetti, R., Martini, F., Quaiai, M., Gloghini, A., Vignochhi, B., Cariati, et al. "Simian Virus 40 Sequences in Human Lymphoblastoid B-Cell Lines." Journal of Virology 77: 1595-1597 (2003).

Butel, J. S., et al. "Detection of Antibodies to Polyomavirus SV40 in Two Central European Countries." Central European Journal of Public Health 11:3-8 (2003).

Od polovice 90-tych rokov, bol vírus SV40 objavený nie len pri jednom type rakoviny mozgu, ktorá spôsobila predčasnú smrť malého Alexandra Horwina, ale aj pri mnohých ďalších formách rakoviny kostí a mozgu.

Medicínske štatistiky ukazujú zvýšený výskyt týchto typov rakoviny od päťdesiatych a šesťdesiatych rokov – v období, kedy bol v polio vakcíne objavený vírus SV40. Hoci pred rokom 1950 sa tieto konkrétne typy rakovinových ochorení takmer nevyskytovali, dnes dosahujú počet okolo 2500 prípadov ročne len v USA. Výskyt tumorov mozgu a centrálneho nervového systému sa počas 21-ročného obdobia od polovice 70-tych rokov do polovice 90-tych zvýšil o viac ako 30%. Ďalšie ochorenia ako smrteľný ne-Hodgkinov lymfóm zaznamenali lavínový efekt, s počtom hlásených prípadov rastúcim od sedemdesiatych rokov každoročne v priemere o 3%.

Čo je ešte znepokojujúcejšie, vedci teraz nachádzajú SV40 nielen v nádoroch u dospelých, ale aj u malých detí ako bol Alexander Horwin, ktoré sú príliš mladé na to, aby mohli byť vystavení kontaminovanej vakcíne z päťdesiatych a šesťdesiatych rokov. Znamená to, že vírus SV40 sa u ľudí natrvalo uhniezdil a šíri sa ďalej? Alebo je možné, že vakcína bola, ako tvrdia Alexandrovi rodičia, kontaminovaná aj po tomto období?

8. január 2008